CUMHURİYET BAYRAMI - AKSİYON EKSPRES KURYE - 0212 212 22 12 | 0216 415 20 18
KURYE ÇAĞIR

CUMHURİYET BAYRAMI

Sinjob ile tanışmaya hazır olun!
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 yılında ilan edildi. Bu ilan, sadece cumhuriyetin ilanı değil, bir milletin yeniden tarih sahnesine çıkması için verilecek mücadelenin de ilanı kabul edildi. Cumhuriyet, Birinci Dünya savaşı, ardından da, Milli Mücadele döneminde tüm maddi varlığını tüketmesine rağmen, maneviyatına sahip çıkan ve egemenlik mücadelesinden asla taviz vermeyen bir milletin yeniden dirilişe açtığı kapısıdır. 29 Ekim 1923’e nasıl gelindi? İttihat Terakki’nin Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya savaşına sokmaları, devletin dağılmasını tetikleyici etki yarattı. Osmanlı’nın taraf olduğu ittifak devletlerinden Almanya’nın savaşı kaybetmesi, Osmanlı’nın da savaşta mağlup addedilmesi sonucunu doğurdu. Yapılan müzakere ve ateşkes anlaşmaları sonucunda Osmanlı orduları terhis edildi. Savunmasız kalan Osmanlı toprakları, işgalci güçler tarafından istila edildi. Bu istila, bir son değil, bir başlangıç için son mücadele oldu. Anadolu’nun birçok noktasında istilacı güçlere yönelik Milli Mücadele başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması Milli Mücadele ateşini tetikleyici etki yarattı. Düzenli ordular; Sakarya ve İnönü muharebelerini kazanırken, Anadolu’da da millet yabancı istilacıları sahibi olduğumuz topraklardan attı. Bu mücadele sonrasında ise, 24 Temmuz 1923’te Lozan İmzalandı. 29 Ekim 1923’te de, Cumhuriyet ilan edildi.